سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

رمضان مبارک

 

عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک

سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم

به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست

فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک

التماس دعا
موضوعات مرتبط:

[ پنج شنبه 97/2/27 ] [ 5:1 صبح ] [ دخت چاهو ]