سفارش تبلیغ
صبا

چاهو شهر من

نویسنده :دخت چاهو
تاریخ: پنج شنبه 97/2/27 ساعت: 5:1 صبح

 

عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک

سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم

به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست

فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک

التماس دعا


موضوع: